8 اسفند Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • خروج مدارس سما شیروان از رویکرد سنتی آموزش با هوشمند سازی
  • بجنورد (پانا) -معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی درنشست خبری امروز به مناسبت فرارسیدن ۸ اسفند سالروزتاسیس نهاد مقدس امور تربیتی، امور تربیتی را جهت نما وقطب نمای تعلیم وتربیت عنوان نمود. شورزاده گفت: رسیدن به حیات طیبه و تربیت دانشآموزان در تراز جمهوری اسلامی غایت فعالیتهای آموزش و پرورش […]
  • امور تربیتی جهت نما وقطب نمای تعلیم وتربیت است
  • بجنورد (پانا) -معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی درنشست خبری امروز به مناسبت فرارسیدن ۸ اسفند سالروزتاسیس نهاد مقدس امور تربیتی، امور تربیتی را جهت نما وقطب نمای تعلیم وتربیت عنوان نمود. شورزاده گفت: رسیدن به حیات طیبه و تربیت دانشآموزان در تراز جمهوری اسلامی غایت فعالیتهای آموزش و پرورش […]
تبليغات
بانک پاسارگاد