ودستاوردهای Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • بازدید از بوفه مدارس (پایگاه تغذیه سالم)
  • بجنورد (پانا) -رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد از برگزاری نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای سواد آموزی در این شهرستان خبر داد. سید محسن مرتضوی رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: به مناسبت هفته سوادآموزی نمایشگاهی از عملکرد، تولیدات و دستاوردهای سوادآموزی در شهرستان بجنورد برپا خواهد شد. وی […]
  • نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای سوادآموزی در بجنورد برگزار می شود
  • بجنورد (پانا) -رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد از برگزاری نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای سواد آموزی در این شهرستان خبر داد. سید محسن مرتضوی رئیس اداره سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: به مناسبت هفته سوادآموزی نمایشگاهی از عملکرد، تولیدات و دستاوردهای سوادآموزی در شهرستان بجنورد برپا خواهد شد. وی […]
تبليغات
بانک پاسارگاد