فنی و حرفه‌ای Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • مواجهه با شوکت جریان باطل در گام دوم انقلاب
  • ورود به فضای ایمانی، معادلات و پیشامد‌های جامعه را دستخوش تغییراتی می‌کند که با دوران پیش از آن دارای تفاوت‌های اساسی خواهد بود.بنابراین مردم جامعه ایمانی لازم است شرایط جدید را فهم کنند.
تبليغات
بانک پاسارگاد