روز زمين Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • زمین تا کی با ما مدارا می کند؟
  • بجنورد- ایرنا- اردیبهشت که می شود، هوای جانانه اش جان می دهد برای حضور در دشت و طبیعت و سلفی گرفتن با درخت، گل های رنگ به رنگ و گذاشتن آن در استوری، اما ترک طبیعت همان و باقی ماندن تلی از زباله همان.
تبليغات
بانک پاسارگاد