ازخودگذشتگی ایثارگران Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • رشادت های جانبازان نشات گرفته از تفکرات و اعتقادات آنان است
  • استاندار خراسان شمالی گفت: جانبازان و ایثارگران با حضور در جبهه های جنگ تحمیلی، شغلی را برای معیشت خود انتخاب نکردند این افراد به نوعی راهی را انتخاب کرده اند که نشات گرفته از تفکر، دیدگاه و اعتقادات آنان است که بر اساس همین نگاه و با ایمان خود در همان مسیر تاثیرگذاربودند.
  • رشادت های جانبازان نشات گرفته از تفکرات و اعتقادات آنان است
  • استاندار خراسان شمالی گفت: جانبازان و ایثارگران با حضور در جبهه های جنگ تحمیلی، شغلی را برای معیشت خود انتخاب نکردند این افراد به نوعی راهی را انتخاب کرده اند که نشات گرفته از تفکر، دیدگاه و اعتقادات آنان است که بر اساس همین نگاه و با ایمان خود در همان مسیر تاثیرگذاربودند.
تبليغات
بانک پاسارگاد