ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • ارزیابی مدیران بر مبنای میزان اجرای مصوبات خواهد بود
  • دکتر محمد علی شجاعی در جشنواره شهید رجایی استان با تاکید بر اینکه باید خروجی کار مدیران بر اساس سند توسعه استان باشد، افزود:مدیران نباید فقط کار روزمره انجام دهند بلکه عمیقا کار را دنبال کنند و دستگاه های اجرایی متولی در امر اشتغال با جدیت بیشتری کار کنند
تبليغات
بانک پاسارگاد