اردوی جهادی دانشجویان خراسان شمالی Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • نماز خواندن با آن فرشته‌های کوچک
  • شادی و ذوق در چشم‌های بچه‌ها از همان اول که برای استقبال از ما حاضر شدند تا ناراحتیشان هنگام بدرقه ماه که تا توانستند پشت سر سرویس دنبالمان دویدند، دلم را برایشان تنگ کرده است.
تبليغات
بانک پاسارگاد