ارتقای ورزش جودو Archives - اخبار بجنورد شمیم بجنورد
  • ایجاد دهکده جهانی کوراش در توسعه ورزش خراسان شمالی موثر است
  • استاندار خراسان شمالی گفت: ایجاد دهکده جهانی کوراش در توسعه ورزش خراسان شمالی موثر است. شعار سال: استاندار خراسان شمالی گفت: ایجاد دهکده جهانی کوراش در توسعه ورزش خراسان شمالی موثر است. محمدرضا صالحی در دیدار رئیس کمیته توسعه فدراسیون جهانی جودو با بیان اینکه این استان به عنوان ایرانی کوچک ظرفیت های قابل توجهی […]
تبليغات
بانک پاسارگاد