• آغاز عملیات ساخت پروژه چهارمین آزمایشگاه سلول‌های بنیادی دانش آموزی کشور در بجنورد
  • تب دوباره کشاورزان جرگلانی قبل از شروع برداشت محصول
  • آغاز طرح ضربتی در جایگا‌های نازل عرضه سوخت مایع در خراسان شمالی
  • ارائه آموزش به بیش از ۱۵۱ هزار نفر در مرحله دوم غربالگری کووید ۱۹
تبليغات
بانک پاسارگاد