• آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از اين طرح ها ارائه نکردید؟
  • آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از اين طرح ها ارائه نکردید؟
  • آمادگی جهاد کشاورزی خراسان شمالی در تامین کود شیمیایی برای کشت پاییزه
  • وصول یک هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال مالیات در خراسان شمالی
آخرین اخبار
تبليغات
بانک پاسارگاد